?>

Nowości:

Psychoterapeuta Lublin

Psychologia – test rozwoju i zaburzeń emocjonalnych
Najistotniejszym, zwłaszcza dla rodziców, zagadnieniem psychologicznym jest prawidłowy rozkwit dziecka. Psychologia perspektywiczna absorbuje się śledzeniem prawidłowego rozwoju od poczęcia. Jakikolwiek etap rozwoju nazywany jest fazą przyszłościową. Ten typ psychologii zakłada, że w każdej fazie, człowiek ma do spełnienia miarodajne zadania, jakie są kluczowe do osiągnięcia kompletnego rozwoju. U bobasów jest to pomiędzy innymi nauka chwytania, mowy, chodzenia czyli zupełnie inaczej mówiąc wszystkie umiejętności psychomotoryczne. Później, w okresie dzieciństwa, dochodzi na przykład nauka zachowań cywilnych. W okresie dojrzewania człowiek wypatruje siebie, w tym etapie ówczesny rozkwit psychiczny jest niezwykle znaczący ze względu na przejście tak oznaczanego buntu młodzieńczego. W fazie dorosłości najistotniejsze jest odnalezienie partnera, założenie rodziny i zapewnienie jej bezpieczeństwa. W minionym etapie rozwoju, inaczej starości, człowiek ma za zadanie pogodzić się z nadciągającą śmiercią, stagnacji oraz dzielenia się całą życiową wiedzą z młodszymi. W psychologii wolno wyróżnić wiele różnych zaburzeń psychicznych o niesamowitych oraz czasem wprost niemożliwych objawach, do uwierzenia. Jedną z takich chorób na tle psychicznym są w stanie być zakłócenia somatoformiczne – więcej o tym opowie Psychoterapeuci Lublin. Tego typu zaburzenia, pojawiają się na tle nerwicowym, a ich skutki są czasem wręcz katastrofalne. Jak sama nazwa wskazuje zaburzenia te objawiają się somatycznymi chorobami lekarskimi, których przyczyny leżą wyłącznie w zakodowanej informacji w mózgu. Na przykład zaburzeniem takim ma prawo być wypadek mężczyzny, jaki pracując na budowie wywołuje wypadek, w wyniku jakiego, perfekcyjny kolega trafia na wózek inwalidzki.

Teksty: