Nowości:

Geodezja Olsztyn

Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Profesjonalne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, bo będą zajmować się tym wykwalifikowani eksperci. Zleceniodawcy którzy zgłaszają się do mapa do celów projektowych olsztyn mają świadomość, że wszystko będzie wykonane wieloaspektowo. W pierwszej kolejności eksperci wyznaczeni do konkretnego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Kolejno robią staranne mapy do celów projektowych oraz innego rodzaju dokumenty tematyczne. Po opracowaniu dokumentacji zajmą się natomiast uzgodnieniami w branży. Zleceniodawcy mogą oczekiwać na przygotowanie tego typu dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, NMT, UAV, pomiary poziomu posadzek oraz zrobienie różnego rodzaju wyrysów. Pracownia zajmuje się także opracowaniami geodezyjno – prawnymi, jakie dotyczą na przykład: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności czy sporządzenia map do celów sądowych.