Nowości:

Fundacja rozwoju dzieci

Problemy maluchów bez rodziców – wsparcie dla rodzin zastępczych
Jednym z najistotniejszych zadań, które stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi oraz ich przywódcami, jest zapewnienie uspokajającego, bezpiecznego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Łączy się to z prawem do edukacji, prywatnego rozwoju i poszanowania godności jakiegokolwiek dziecka. Oczywistym środowiskiem, w którym prawa te są spełniane jest rodzina. W momencie niemniej jednak, kiedy tak właściwie rodzina, z punktu widzenia potomka, przestaje istnieć czy też działać, państwo, przez swoje instytucje ma obowiązek przejąć opiekę nad potomkiem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była spełniana również w czasach, kiedy nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodzicieli znajdowały schronienie w sierocińcach oraz różnego rodzaju ochronkach. Były one prowadzone przez towarzystwa dobroczynne lub stowarzyszenia – wypróbuj Pomoc dla rodzin zastępczych. Jakość tej opieki bywała czasami niezmiernie problematyczna, zawsze niemniej jednak zakładano w nich szansę przekazania podopiecznego na wychowanie rodzinie, która go wybrała, chociaż nie zawsze było to tożsame z adopcją.

Teksty: